Aggressive inline skating

Aggressive inline skating är en förgrening inom den sport som kallas inline skating, som omfattar all form av aktivitet på ett par inlines eller rullskridskor. Att just denna gren kallas ”aggressiv” beror på att de flesta manövrarna man utför inom grenen består av mer eller mindre farliga och tekniskt svåra trick. Det kan till exempel handla om grinds längs med räcken eller andra smala längor, hopp, rullningar från tå till häl eller andra avancerade stuntmanövrar. Aggressive inline skating kan i sin tur delas in i två underkategorier, som brukar kallas Park och Street. Park syftar på att man utför alla trick och manövrar i en skatepark, alltså ett område som har utformats just med syftet att man ska kunna utföra tricks med skateboard, cykel eller inlines. Street syftar på all form av aggressive inline skating som utförs på andra platser, det vill säga var som helst på gatan.Olivers-chocolate

Aggressive inline skating gjordes möjligt tack vare grundarna av den populära inlinestillverkaren Rollerblade. Faktum är att utövare av aggressive inline skating ofta kallar sin egen sport för just ”rollerblading”. Den första modellen av inlines som var utformad för aggressive inline skating kom år 1988. Det som är särskilt med denna typ av inlines är bland annat att de har en plastplatta i mitten av skons undersida istället för hjul, för att kunna grinda. De är också generellt mer robusta och kraftiga i sin konstruktion än andra inlines, för att de ska klara av det tryck och de hårda stötar de utsätts för. Efter att det första paret inlines av denna typ hade släppts började aggressive inline skating att utvecklas, och under tidigt 1990-tal blev det till en organiserad sport. De första tävlingarna i sporten hölls år 1994, i södra Kalifornien, i en serie tävlingar som numera är kända som NISS, National Inline Skate Series.

Om du är intresserad av att prova på aggressive inline skating, men inte har råd att köpa ett par inlines av bra kvalitet, som är utformade på det sätt som krävs för att kunna utföra grinds och annat, kan du ansöka om att låna pengar på Advisa. På det sättet vet du att du får de bästa förutsättningarna för ditt lån, eftersom du kan jämföra bankernas villkor först.