Kläder inom streetkulturen

Streetkulturen är en kultur som ofta är lite i skymundan i jämförelse till andra kulturer i Sverige. Det är nämligen en kultur som ungdomar ofta förknippar sig med och tyvärr tror en del vuxna att streetkultur har med kriminalitet att göra. Därför är det viktigt att göra en distinktion mellan streetkulturer och kriminalitet, då detta är två helt olika saker. Denna artikel kommer därför kolla närmre på kulturen och vad den innebär.

Hur ser kläderna ut inom streetkulturen?

Kläderna kan se olika ut beroende på vem det är som bär dem. Det går exempelvis att bära lite enkla accessoarer som gör det lite mer som en klädsel som passar inom streetkategorin. Men det går också att satsa helhjärtat inom streetklädseln. I detta fall handlar det ofta om enklare toppar eller t-shirts som är pösiga och ganska hängiga. Utöver detta är det ganska populärt att bära jeans som också är rätt pösiga. Anledningen till det här är att många av dem som bär streetkläder ofta är aktiva inom olika typer av aktiviteter som innefattar rörelse. Det handlar bland annat om skateboard och rullor, vilket är aktiviteter som de allra flesta inom streetstilen sysslar med. Det är nämligen därifrån som stilen kommer, genom att ungdomar hängde ute på gator och torg under längre perioder och åkte skateboard exempelvis.

Streetstilen idag och i framtiden

I dagsläget är streetstilen inte lika populär som den var förr. Anledningen till detta är att många ungdomar nu inte spenderar lika mycket tid ute på gatan och gör denna typ av aktiviteter. Många ungdomar tycker nu bättre om att använda telefonen och leva mer via internet. Dock finns det en del ungdomar som fortfarande är ute mycket på ramper och liknande, men det handlar oftast om en hobby och inte lika mycket en livsstil eller klädstil. Vad som även blivit populärt är nu att åka kickbike och inte rullor eller skateboard. Därför har också klädstilen bland ungdomarna förändrats en del då många ungdomar bär samma typ av kläder. Det är nämligen mindre vanligt att ungdomar vill sticka ut med klädseln i dagsläget. Alla ungdomar har istället väldigt lika kläder numera, men det finns alltid undantag.