Streetdance

Streetdance har utvecklats på gator och klubbar. Streetdance är något som ständigt utvecklas av dansare som hittar på egna moves, rörelser. De riktigt skickliga dansarna i den här dansformen är i regel oerhört smidiga och starka. Den som vill lära sig streetdance kan ta dansklasser i en dansskola. Fast då får man lära sig olika redan etablerade dansstilar inom streetdance. Lär man sig av sina vänner eller andra som dansar just på gator och klubbar lär man sig nya rutiner som ännu inte blivit main stream, alltså allmängiltiga.

Till skillnad från vad många kanske tror är streetdance inte en dansstil. Det är ett samlingsnamn för alla danser som har sitt ursprung i streetkulturen. Det spelar ingen roll var i världen dansen uppstått. Ofta talas det om att streetdance är en del av hiphopkulturen, fast det är direkt fel. Hiphop och hiphopens olika dansstilar ingår alla i begreppet Streetdance.

Hiphopdanser
Till hiphopdanserna brukar man räkna in hiphopdanserna: breaking, new style, new school, krumping och clowning. Till det kommer en kategori som kallas speciella funkstyles: locking, popping, boogaloo och whacking.

Man dancing Hip-hop in urban

Man dancing Hip-hop in urban

Breakare
Den som ägnar utövare av breaking kallas på svenska breakare, det finns även de könsspecifika b-boy och b-girl.

New style vs new school
Det kan vara lätt att blanda ihop begreppen New style och New school eftersom de ser likartade ut. Inom New style förekommer element från alla förekommande streetdancestilar. Det som skiljer dem åt att New style dansa fritt, freestyel. Där förekommer inga koreograferade rörelser. New school är däremot koreograferad.

Nya dansstilar
Dancehall är en dansstil från Jamaica räknas in i streetdancebegreppet.
Vilken streetdancestil man än ägnar sig åt så behöver man äta näringsriktigt eftersom det går åt mycket energi då man dansar. Inspiration till både näringsriktig och god mat hittar man på matklubben.se. Mer näring gör kroppen starkare så att man orkar dansa länge.